خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


سرقت


آیا مجازات هر سرقتی قطع دست است؟

آیا مجازات هر سرقتی قطع دست است؟

سرقت و مجازات آن :سرقت به معنای ربودن مال متعلق به غیر است و به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود. البته قبل از اینکه مجازاتی بر سارق اعمال شود باید بررسی گردد که او شرای...

نظر ۰ بازدید ۶۱۴


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ  


گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست مشاهده