» فرق متهم و مجرم چیست؟

فرق متهم و مجرم چیست؟

تفاوت متهم و مجرم

متهم به کسی گفته می شود که کاری را انجام داده که آن کار، جرم محسوب می شود. به عبارت دیگر به کسی که جرم به او نسبت داده می شود اما هنوز مجرمیت او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت نشده است متهم می گویند.

ولی مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. گفته می شود که هر متهمی لزوماً مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. متهم وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.


فردی که متهم محسوب می شود دارای حقوق قانونی برای دفاع و توضیحات است؛ این حقوق به موجب قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواردی همچون حق تفهیم اتهام، حق سکوت و عدم اجبار، حق منع شکنجه، حق بر حریم خصوصی، حق عدم احضار یا جلب بدون دلیل کافی، حق برخورداری از وکیل، اصول دارسی منصفانه مانند اصل برائت و اصل بی طرفی قاضی و علنی بودن دادرسی می باشد.

اگر پس از اجرای دادرسی و مراحل قانونی، ارتکاب جرم توسط متهم اثبات شود، او به عنوان مجرم شناخته شده و مجازات مقرر شده توسط دادگاه برای او اجرا می شود.

بنابراین، تفاوت اصلی بین متهم و مجرم در این است که متهم فردی است که هنوز گناه او اثبات نشده و در مراحل ابتدایی پروسه قانونی قرار دارد، در حالی که مجرم فردی است که پس از دادرسی و اثبات گناه، برای او مجازات درنظر گرفته می شود.

اگر دادگاه به این نتیجه برسد که اطلاعات کافی برای اثبات گناه وجود ندارد، متهم از اتهام آزاد می‌شود. اما اگر اثبات شود که جرم به او نسبت داده شده، او به عنوان مجرم شناخته می‌شود و مراحل تعیین مجازات آغاز می‌شود.

پس از اعلام اتهام و تصمیم دادگاه، مجرم ممکن است به زندان یا مجازات دیگر محکوم شود. در مجموع، این فرآیند تضمین می‌کند که افراد تا زمان اثبات گناه، حقوق قانونی و توجیهی را حفظ کنند. 


فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله