» مجازات شراب خواری

مجازات شراب خواری

آیا مجازات خوردن شراب اعدام است؟


شرب خمر یا خوردن مشروب از جمله جرایم حدی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. حد، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است.

حال می خواهیم در این مطلب به توضیح مجازات این جرم بپردازیم.


در ماده ٢۶٥ قانون مجازات اسلامی، 80 ضربه شلاق به عنوان مجازات مصرف مسکر (هر چیز مست کننده) در نظر گرفته شده است. البته لازم به توضیح است که این مجازات برای فرد مسلمان تعیین شده؛ لذا اگر فرد غیر مسلمانی مرتکب این عمل شود باید حالات مختلفی را مد نظر قرار داد:


وکیل تسخیری چه کسی است؟ مطلب مرتبط وکیل تسخیری چه کسی است؟

١- اگر فرد غیر مسلمان تظاهر به مصرف مسکر کند، به 80 ضربه شلاق محکوم می گردد.

٢- اگر فرد غیر مسلمان تظاهر به مصرف مسکر نکرده باشد ولی در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات تظاهر به عمل حرام (حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) محکوم می شود.

٣- اگر فرد مذکور نه تظاهر به عمل حرام کند و نه در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود مجازات نمی شود.


همچنین برای محکوم شدن شخص به مجازات شراب خواری نیازی نیست که او حتماً مست شود؛ بنابراین حتی اگر خوردن مسکر سبب مستی هم نگردد، باز هم شخص به مجازات بالا محکوم می شود.

لذا خوردن شراب از جرایم حدی است که قانونگذار برای آن مجازات شلاق را تعیین کرده است.

فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله