» اگر طفلی مرتکب قتل شود، قصاص می شود؟!

اگر طفلی مرتکب قتل شود، قصاص می شود؟!

انجام قتل توسط کودک :

همه ما می دانیم که اصلی ترین مجازات قتل قصاص است، اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر کودک یا نوجوانی مرتکب قتل شود قصاص می شود یا اینکه به دلیل پایین بودن سنش قصاص از او برداشته می شود؟؟

در ادامه مطلب به شرح این موضوع می پردازیم.


قتل یکی از جرایم موجب قصاص است؛ به عبارت دیگر اگر کسی اقدام به کشتن شخصی کند ، خود او نیز کشته می شود. حال اگر کودک یا نوجوانی مرتکب این عمل شود نمی توان گفت که حتما قصاص می شود. در این حالت باید فرض های مختلفی را در نظر گرفت و بین پسر و دختر قائل به تفکیک شد:

اگر دختری اقدام به قتل فردی کند در حالی که سنش کمتر از ٩ سال قمری ( سن بلوغ شرعی دختر) باشد، طبق ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی، به اقدامات تامینی و تربیتی این ماده ( یعنی تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و نصیحت به وسیله قاضی) محکوم می شود؛ بنابراین دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده قصاص نمیشود.

اگر سن دختر بین ٩ تا ١٨ سال باشد، اصل بر این است که قصاص می شود مگر اینکه ماهیت جرم ارتکابی را درک نکند یا در رشد عقلی او شبهه ای وجود داشته باشد که در این صورت به قصاص محکوم نخواهد شد.


حال اگر مرتکب پسر باشد و سن او کمتر از ١٢ سال باشد، اقدامات تامینی و تربیتی

( تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی و نصیحت به وسیله قاضی) بر او بار خواهد شد. همچنین اگر سن او بین ١٢ تا ١٥ سال باشد طبق ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی به اقدامات تامینی زیر محکوم می گردد:

١- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

٢- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ٣ ماه تا یک سال

به علاوه در فرضی که سن پسر از ١٥ سال تا ١٨ سال ( بعد از سن بلوغ) باشد اصل بر این است که قصاص شود مگر اینکه ماهیت جرم را درک نکند و یا در رشد عقلی او شبهه ای وجود داشته باشد، که در این صورت قصاص نخواهد شد.

بنابراین در جرایم موجب حد و قصاصی که مرتکب آن طفل یا نوجوان است باید سن بلوغ شرعی آنان را مدنظر قرار داد. نتیجه آن که اشخاص بعد از رسیدن به سن بلوغ به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شوند مگر اینکه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه ای وجود داشته باشد. 


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله