» انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی

انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی

جرم انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی:

انتشار صوت یا تصویر دیگران بدون اجازه آنان در فضای مجازی عملی غیر قانونی است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

ماده ٧۴٥ قانون جرایم رایانه ای در این خصوص میگوید :

هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


مطابق ماده فوق، این جرم زمانی محقق می شود که انتشار صوت یا تصاویر دیگران عرفا منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت آنان گردد؛ بنابراین اگر مثلا فرد الف، صوت یا تصویر شخص ب را منتشر کند اما این انتشار منجر به ضرر یا هتک حیثیت ب نگردد، جرم موضوع این ماده محقق نمی شود.


وکیل تسخیری چه کسی است؟ مطلب مرتبط وکیل تسخیری چه کسی است؟

همچنین از دیگر شرایط محقق شدن جرم فوق این است که انتشار صوت یا تصویر، بدون رضایت شخص باشد؛ پس اگر شخصی از منتشر شدن تصویر خود راضی باشد جرمی رخ نداده است.

بنابراین در دسترس قرار دادن فیلم خصوصی یا خانوادگی یا افشای اسرار دیگران بدون اجازه آنان در سامانه های رایانه ای به شرطی جرم محسوب می شود که عرفا منجر به ضرر یا هتک حیثیت گردد و زیان دیده می تواند به خاطر این عمل از شخص مرتکب شکایت نماید.

فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله