» تفاوت توهین و افترا

تفاوت توهین و افترا

توهین با افترا چه تفاوتی دارد؟

توهین به معنای استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی هنگام عصبانیت است؛ البته توهین فقط با لفظ محقق نمی شود بلکه با انجام فعل هم قابل تحقق است؛ مثلا هل دادن دیگری و یا پرتاب شی به سمت او به قصد تحقیر و بی احترامی موجب تحقق توهین است.


ماده 608 قانون مجازات اسلامی در تعریف توهین می گوید:  توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قَذف نباشد دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

منظور ماده بالا این است که توهین جرم محسوب شده و دارای مجازات جزای نقدی است. البته اگر توهین، قذف محسوب شود مرتکب به حد قذف (80 ضربه شلاق) محکوم می گردد. در توضیح قذف باید بگوییم که اگر کسی به دیگری نسبت زنا یا لواط بدهد مرتکب جرم قذف شده است و فرقی ندارد که زنا یا لواط را به شخص زنده ای نسبت می دهد یا به شخص مرده؛ چون در هر دو صورت حد قذف بر او جاری می شود.

بنابراین اگر توهین به دیگری قذف نباشد شخص به مجازات نقدی درجه 6 ( بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال) محکوم می شود.


وکیل تسخیری چه کسی است؟ مطلب مرتبط وکیل تسخیری چه کسی است؟

اما افترا به این معناست که شخصی انجام جرمی را به دیگری نسبت دهد اما نتواند ارتکاب آن جرم را اثبات نماید.

ماده 697 قانون مجازات اسلامی می گوید:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

لذا در افترا باید حتما انجام جرمی به دیگری نسبت داده شود که آن جرم از جانب شخص مخاطب قابل تحقق باشد؛ مثلا ارتکاب جرم اختلاس فقط از جانب کارمندان دولت قابل تصور است؛ بنابراین اگر کسی به شخصی که کارمند دولت نیست نسبت اختلاس دهد این کار افترا نیست بلکه توهین است.

همچنین در افترا برخلاف توهین اگر کسی که به دیگری نسبت جرم داده بتواند آن جرم را اثبات کند به مجازات افترا محکوم نخواهد شد؛ اما در جرم توهین نیاز نیست آنچه که نسبت داده شده اثبات گردد؛ مثلا اگر الف، ب را دیوانه خطاب کند مرتکب جرم توهین شده است حتی اگر شخص ب واقعا دیوانه باشد.

پس توهین و افترا هر دو جرم محسوب می شوند اما هر یک با دیگری تفاوت هایی دارد که در بالا بررسی گردید.

فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله