خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


قتل


اگر طفلی مرتکب قتل شود، قصاص می شود؟!

اگر طفلی مرتکب قتل شود، قصاص می شود؟!

انجام قتل توسط کودک :همه ما می دانیم که اصلی ترین مجازات قتل قصاص است، اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر کودک یا نوجوانی مرتکب قتل شود قصاص می شود یا اینکه به دلیل...

نظر ۰ بازدید ۳۹۵


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ  


گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست مشاهده