خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


انتشار تصاویر دیگران


انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی

انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی

جرم انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی:انتشار صوت یا تصویر دیگران بدون اجازه آنان در فضای مجازی عملی غیر قانونی است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. ماده...

نظر ۰ بازدید ۴۹۹


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


مشاوره support