خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


افترا


تفاوت توهین و افترا

تفاوت توهین و افترا

توهین با افترا چه تفاوتی دارد؟ توهین به معنای استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی هنگام عصبانیت است؛ البته توهین فقط با لفظ محقق نمی شود بلکه با انجام فعل هم قابل تحقق است؛ ...

نظر ۰ بازدید ۴۸۰


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


مشاوره support