خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


مرداد ۱۴۰۲


مجازات شراب خواری

مجازات شراب خواری

آیا مجازات خوردن شراب اعدام است؟ شرب خمر یا خوردن مشروب از جمله جرایم حدی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. حد، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن د...

نظر ۰ بازدید ۵۳۲


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support